Cyrus Capital Logo

התחדשות עירונית

Cyrus Capital

סיירוס קפיטל | התחדשות עירונית

התחדשות עירונית מהווה הזדמנות לשיפור ושדרוג איכות החיים לבעלי הדירות , לקהילה ולסביבה:

  • מעניקה סביבת מגורים עדכנית, יוקרתית, חכמה ובטוחה.
  • משיאה ערך משמעותית לדירה.
  • מפתחת את המרחב הציבורי ומתאימה אותו באופן מיטבי לצרכי הקהילה.
  • מקדמת קהילה עירונית, בריאה, נעימה ותוססת.
...
the Cyrus Vision

סיירוס קפיטל | עשר הדיברות שלנו

נקודת המוצא שלנו היא שההצלחה של פרויקטי התחדשות עירונית נבחנת  בראש ובראשונה  בשביעות הרצון של בעלי הדירות, המהווים את השותפים העיקריים שלנו. לכן אנו מציבים לעצמנו סטנדרטים חסרי פשרות  בניהול הפרויקטים.

...

אז מה הן עשר הדיברות שלנו?

נקודת המוצא שלנו היא שההצלחה של פרויקטי התחדשות עירונית נבחנת  בראש ובראשונה  בשביעות הרצון של בעלי הדירות, המהווים את השותפים העיקריים שלנו. לכן אנו מציבים לעצמנו סטנדרטים חסרי פשרות  בניהול הפרויקטים, ומקפידים על:  

תקשורת פתוחה

תקשורת פתוחה והוגנת עם בעלי הדירות, המבוססת על יושרה, מקצוענות וערבות הדדית.

שיתוף פעולה

שיתוף פעולה עם האדריכלים, היועצים ואנשי המקצוע המובחרים והמתאימים ביותר ויצירת נבחרת מנצחת לכל פרויקט.

השפעה לבעלי הדירות

מתן אפשרות לבעלי הדירות להשפיע על תכנון דירותיהם ולהתאמתן לצרכיהם.

סיוע בסוגיות מעבר

סיוע לדיירים בכל הסוגיות הקשורות למעבר לדירה זמנית וניהול שגרה במהלך ביצוע הפרויקט.

הקפדה תכנונית

תכנון פרויקטים יוקרתיים בסטנדרטים מחמירים, תוך שילוב חדשנות ויצירתיות.

טכנולוגיות מתקדמות

בניית הפרויקט באמצעות טכנולוגיות בנייה מתקדמות וחומרי בניין מובחרים.

קיימות ותרומה לקהילה

הקפדה על תכנון המיטיב עם הסביבה העירונית, מעודד קיימות ותורם לקהילה המקומית.

עמידה בהתחייבויות

רתימת כלל המשאבים של הקבוצה כדי להבטיח עמידה מלאה בכל ההתחייבויות לבעלי הדירות.

איתנות פיננסית

הבטחת האיתנות הפיננסית של הפרויקט, באמצעות יצירת משק סגור ובלתי תלוי לכל פרויקט.

לוחות זמנים

הקפדה על לוחות זמנים, איכות הבנייה והמפרט לבעלי הדירות.

Cyrus Capital

סיירוס קפיטל | מנהל הפרויקט שלכם

כדי לממש את החזון המשותף לנו ולבעלי הדירות, וכדי לוודא כי הפרויקט עומד בסטנדרטים המחמירים שהצבנו לעצמנו, אנו ממנים מנהל פרויקט המלווה באופן אישי כל אחד מהפרויקטים שלנו.

מנהל הפרויקט אמון על הקשר עם בעלי הדירות לאורך כל הדרך: מהפגישה הראשונה שלנו אתכם, דרך כל שלבי התכנון והביצוע, וכלה בשנת הבדק.

המנהל מכיר את בעלי הדירות ואת הפרויקט על כל פרטיו, מעדכן את הנהלת הקבוצה ואת צוות הפרויקט בכל הפניות מבעלי הדירות ועומד בקשר שוטף איתם,  מעדכן אותם בהתקדמות הפרויקט ונותן מענה לצרכיהם, עד למסירת הדירות ולאחר מכן.

השלם גדול מסך חלקיו

תמורות משמעותיות לבעלי הדירות

אנו שואפים להעניק לשותפינו – בעלי הדירות, את חבילת התמורות האופטימלית בכל אחד מהפרויקטים שלנו, בהתאם להוראות התכנון הרלוונטיות.

אנו מתמודדים עם האתגרים התכנוניים באופן המקצועי, היצירתי והחדשני ביותר ביחד עם צוות יועצים ואנשי ונשות מקצוע מובחרים המלווים אותנו, כדי להעניק לכם סביבת מגורים יוקרתית, חכמה, מתקדמת ומעוצבת.

רפי קשקש
סמנכ״ל פיתוח עסקי
אבישי אוחיון
סמנכ״ל הנדסה
רועי משעל
בעלים ומנכ"ל
...
הנהלת החברה

אמונה בדרך תוך יישום של ניסיון ואיתנות פיננסית

ישראל ישראלי
מנכ”ל החברה
ישראל ישראלי
מנכ”ל החברה
ישראל ישראלי
מנכ”ל החברה

5 כוכבי ביטחון וראש שקט

הביטחון והראש השקט שלכם – בעלי הדירות, הוא גורם מכריע בהצלחת הפרויקט. לכן אנו מעניקים לכם מעטפת מעמיקה במטרה לסייע לכם לשמור על שגרה, להגן על הנכס בבעלותכם, ולהבטיח את הצלחת הפרויקט:

אנחנו מממנים באופן מלא את עלויות הפרויקט, לרבות התכנון, היועצים, הביצוע כולל המיסים, ההיטלים והאגרות.

אנו מממנים דיור חלופי לתקופת ביצוע הפרויקט, עלויות מעבר לדירה הזמנית וחזרה לדירות החדשות לכל בעלי הדירות.

בעלי דירות קשישים או בעלי מוגבלויות יקבלו מעטפת סיוע ייחודית הכוללת סיוע באיתור דירה חלופית ו/או רכישת דירה חילופית ו/או העברה לדיור מוגן והכל בהתאמה אישית לצרכיהם.

כל פרויקט מנוהל כמשק סגור, הכולל ליווי בנקאי סגור של אחד הבנקים הגדולים בישראל ומבוטח בפוליסות לביטוח קבלנים, חבות מעבידים, צד ג’ ועוד.

בעלי הדירות נהנים מערבויות המבטיחות את קבלת הדירה החדשה, רישום הבניין החדש כבית משותף, רישום הבעלות על הדירות החדשות וערבות חוק מכר, המחושבת לפי שווי הדירה החדשה.

גופים פיננסים מלווים בפרויקטים